BİHA İSG ve TMGD Hizmetleri olarak hedeflerimiz; İş kazalarını ve meslek hastalıklarını asgari düzeye indirmek ve güvenlik kültürünün oluşturulması, İSG hizmetlerinin düzenlenmesi ve kurumsallaşması, İSG hizmetlerine erişimin artırılması, standartlaştırılması ve yaygınlaştırılması, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları ile işverenlerin Bakanlık kontrolünde kaliteli ve güvenceli bir şekilde bir araya gelmesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerimiz ile müşterilerimizin çalışan bağlılığını arttırıp, iş sürelerinden kayıplarını azaltarak, iş verimini maksimize etmeyi hedefliyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kapsamında ise işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmayı planlıyoruz.