Elektrik faturasında enerji bedeli dışındaki alınan ücretler, kullanılan elektrik tüketim tutarı üzerinden yönetmeliklerle belirlenmiş oran ile çarpılarak hesaplanmaktadır.
 

Enerji      Bedeli                : Tüketilen elektrik tutarının karşılığıdır.

Dağıtım  Bedeli                : Şehir içinde elektriğin dağıtılması, arızanın giderilmesi, sayaç okuma görevinin yerine getirilmesi gibi görev karşılığı bölgesel dağıtım firmasına ödenmektedir.
Enerji Fonu                      : Yönetmelikle belirlenmiş fon için belirlenen miktardır.
TRT Payı                          : Türkiye Radyo Televizyon kurumu için yönetmelikle belirlenen miktardır.
Elektrik Tüketim Vergisi   : Maliye Bakanlığı’na ödenen vergi
Katma Değer Vergisi        : Maliye Bakanlığı’na ödenen vergi