Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre bütün işler, bütün işyerleri ve çalışan herkes İSG Kanunu kapsamına alınmıştır.

 

 

  • Yeni yasa ile artık ofis, okul, hastane, otel, ve benzeri büyük, küçük  tüm işyerleri ve çalışan herkes örneğin; işverenler, vekilleri, işçiler, görevliler, çırak ve  stajyerler, hatta devlet memurları da bu kapsam içinde.

  • Yeni İSG KANUNU Sonuç odaklı yaklaşım yerine önlemeye öncelik veren; Kaza, Meslek hastalığı olmadan önce önlemek için çalışmalar yapılması gerektiğini benimseyen yaklaşım uygulayacak. İSG kültürünün oluşması için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını ön planda tutacak.

  • Cezalar çok ağırlaştırıldı, İşyerinde hekim, ve uzman çalıştırmamanın cezası yıllık Tehlikeli İşyerleri için 16,900*12=202,800TL, Çok Tehlikeli İşyerleri için 20,280*12=243,360TL olmaktadır.

  • Bir iş kazası ya da meslek hastalığı durumunda ceza, tazminat ve rucu davalarında zorlu bir hukuki süreç olarak işverenin karşısına çıkmaktadır.

  • İSG Hizmetlerine ulaşmak çok kolaylaştırıldı. Bakanlıktan yetkili ve bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip İş Güvenlik Uzmanlarından hizmet satın alınarak daha az bir maliyetle İSG kanununun getirdiği yasal sorumluluklarını yerine getirmek ve İş kazaları, Meslek hastalıklarından korunmak çok kolay!