Tehlikeli Madde Danışmanı (TMGD) tehlikeli madde lojistiği, satışı ve üretimi yapan firmalarda üretme, alma, gönderme, taşıma, ambalajlama, depolama, yükleme, boşaltma, elleçleme işlemlerinin çevreye ve insana zarar vermeden yapılmasını denetlemekle görevlidir. Hemen her ölçekteki firmaların üretimden taşınmaya kadar her türlü sürecinin 1.300 sayfalık ADR Sözleşmesi’nde belirtilen standartlara uymasını sağlamakla yükümlüdür. Bu anlamda ciddiyetle yapılması gereken herhangi bir hata ve ihmalin insan hayatına mâl olabileceği sorumlulukları ağır bir iştir.

 Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlamıştır. 2016 sonu itibariyle de yaklaşık 20.000 adet Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenmiştir.

TMFB alan işletmelerin yaklaşık ½ sine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Bunların arasında özellikle nakliyeciler ve benzin istasyonları gelmektedir.