Çalışma hayatının en temel konularından biri iş sağlığı ve güvenliği konusudur. Dünya üzerinde 3,2 milyar civarında iş gücü bulunduğunu Dünya Çalışma Örgütü bildirmiştir. Yaklaşık 350 milyon çalışan iş kazası geçiriyor ve 172 milyon çalışan / eski çalışan da meslek hastalıklarına maruz kalıyor. Toplamda 2,35 milyon çalışan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybediyor. Hem manevi hem de maddi olarak bu kayıpların önlenebilmesi için artık tüm dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir takım tedbirlerin alındığını görüyoruz. Ülkemizde ise durum biraz daha farklı: 2010 yılında ülkemizde 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldi. 1.454 çalışanımız iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

HER GÜN

İş kazası                                                           172 kişi

İş kazaları nedeniyle hayatını kaybeden çalışan         4 kişi

Sürekli iş göremez hale gelen çalışan                       6 kişi