• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliğinin Hazırlanması,
 • Çalışma Talimatlarının Oluşturulması,  
 • Mevcut Talimatların Güncellenmesi,
 • Görev, Yetki ve Sorumlulukların Hazırlanması,  
 • Kaza İstatistiklerinin Oluşturulması,
 • Ramak Kala Tespiti ve Raporlanması,
 • İşyerinde Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi,
 • Çalışanların Sağlık Tetkiklerinin Yaptırılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına Katılım ve Profesyonel  Destek,
 • Üst ve Orta Düzey Yöneticiler için Durum Değerlendirmeleri,
 • Sınırsız Bilgi Desteği,
 • Alt İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi,
 • Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri,
 • Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
 • Eğitim Planlarının Oluşturulması,
 • Oryantasyon Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Planlaması