TEHLİKELİ MADDE MEVZUATI-CEZALARI

belge iptali, belgelerin geri alınması, geçici durdurma, uyarma, para cezaları

MADDE İLGİLİ KANUN İLGİLİ MEVZUAT CEZASI CEZA KİME VERİLİR
Tehlikeli yük taşımacılığında izin ve belge  zorunluluğu Madde  28-1 Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 581 TL taşımacı
SRC5/ADR sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu Madde 28-2 Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 602 TL taşımacı
SRC5/ADR Sertifika alma  zorunluluğu Madde 28-3 Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 239 TL sürücü
Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası Madde 28 - 4 (a) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 1.162 TL gönderici
Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası(Taşıyıcıya) Madde  28 - 4 (b) Tehlikeli Madde TaşımaYönetmeliği 581 TL taşımacı
Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası (Sürücüye) Madde 28 - 4 (b) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 116 TL sürücü
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu Madde   28 - 4 (c) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 1.162 TL Gerçek veya Tüzel Kişi
Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası Madde   28 - 4 (ç) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 581 TL gönderici
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası (Gönderene) Madde  28 - 4 (d) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 290 TL gönderici
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası(Taşımacıya )

Madde  28 - 4 - (d)

Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 275 TL taşımacı
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası (Sürücüye ) Madde  28 4 (d) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 58 TL sürücü
Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası Madde   28 - 4 (e) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 1.162 TL taşımacı
Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası Madde   28 - 4 (f) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 58 TL sürücü
Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurmama cezası Madde   28 - 4 (g) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 581 TL taşımacı
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası Madde   28 - 4 (ğ) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 1.162 TL firma
İdari para cezalarının her yıl artırım oranı Madde  28 - 5 Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği YenidenDeğerleme oranında artırılarak uygulanır.  
Gönderenin yükümlülükleri Madde   30 - 1 (a) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 3 uyarma gönderici
Paketleyenin yükümlülükleri Madde  30 - 1 (b) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 3 uyarma paketleyen
Yükleyenin yükümlülükleri Madde 30 - 1 (c) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 3 uyarma yükleyen
Dolduranın yükümlülükleri Madde 30 - 1 (ç) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 3 uyarma dolduran
Taşımacının yükümlülükleri Madde 30 - 1 (d) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 3 uyarma taşıyan
ürücü ve diğer görevlilerin uyması gereken kurallar

Madde 30 - 1 (e)

Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 2 uyarma sürücü
Alıcının yükümlülükleri

Madde  30 - 1 (f)

Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 3 uyarma alıcı
Boşaltanın yükümlülükleri Madde   30 - 1 (g) Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 3 uyarma boşaltan
Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri

Madde

30 - 1 (ğ)
Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği 3 uyarma firma
Uyarmaların paraya çevrilme şartları

Madde 30 - 2 

Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Her uyarmaya 79TL olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu  belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu 90günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.
Uyarmaların paraya çevrilmesinde her yıl için artırım oranı Madde          30 - 3 Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.  
Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza Madde          30 - 4 Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği    
Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza Madde          31 -1 Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği En geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.  
Faaliyet durdurmanın kesinleşmesinden sonra ödeme yapma cezası Madde          31 - 2 Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Her uyarma için iki katı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.  
Uyarma kaldırma süresi ve ücreti Madde 31 - 3 Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez. En geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır.